Mình muốn xin hướng dẫn về update full bộ trang bị hkmp lên bạch kim theo từng nhóm .ví dụ như võ đang full set 5 món
mình có tìm hiểu thì nó có liên quan đến file jxser\server1\settings\task\equipex nhưng k hiểu nghĩa của 3 cột cuối ae nào làm qua r có thể hướng dẫn thêm cho mình