Xin chào,
Mình đang nghiên cứu về phần MissionV, mình có xem các script có trong sv. s3relay file gọi hàm tb...:StatGame() sau đó kiểm tra SetMissionV, GetMissionV các kiểu, mình đã thiết lập các kiểu nhưng vẫn không hiểu lắm. HIện tại code vẫn chưa chạy được phần InitMission
Nhờ cao nhận hiểu về Mission cho mìnhxin hướng dẫn với.
mình cảm ơn