Xin chào ! Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 16 của 16
 1. #11
  Thành Viên Avatar của silva1988
  Tham gia ngày
  Apr 2020
  Đến từ
  Thanh Hóa
  Bài gửi
  170
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  63  
  Thanked 26 Times in 22 Posts  
  Quote Nguyên văn bởi long.mr  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  mấy cái số này là index của mảng (array) quy định các thông số của con bos thôi, mấy số sau đuôi thì ko làm jx2 ko biết kk
  cảm ơn bác , em cũng đang thắc mắc không biết cái -1,1,1,30 kia nó quy định cái gì ạ ^^
  Cuộc Đời Này Chỉ Có Làm Thì Mới Có Ăn
  Còn Cái Loại Không Làm Mà Muốn Có Ăn Thì Chỉ Có Ăn C*t Ăn Đầu Bu*i Nhá

 2. #12
  Thành Viên Avatar của silva1988
  Tham gia ngày
  Apr 2020
  Đến từ
  Thanh Hóa
  Bài gửi
  170
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  63  
  Thanked 26 Times in 22 Posts  
  Quote Nguyên văn bởi VLTK2  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Thôi đau đầu quá. Mình đưa cho bạn hướng giải quyết như sau

  - Mình nghỉ là tạo boss này có đích đến cuối cùng là gs/script/gmscript.lua. Ngày xưa thì Lãnh hương lăng, Minh chủ .... Ngày nay thì đổi lại Đào hoa đảo chủ, Tây vực thương lang...

  - Trước mắt bạn tắt 2 em này đi xem sao. Nếu cả 2 im lặng mãi mãi (khi đến thời gian mà nó không tạo boss + không thông báo ...) thì bạn tạo file script boss mới cho nó. Rồi làm như cổ điển set thời gian mà bạn muốn trong systemtimetask.txt + đường dẫn đến script bạn vừa tạo

  - Để thực hiện tắt nhanh 2 loại boss này bạn vào gs/script/gmscript.lua


  Mã:
  function createBoss(Random1,Random2,Random3)
    do return end
    if tonumber(date("%H")) == 23 then
      return
    end
  .......
  end

  Mã:
  function wb_CreateBoss(nRandomSeed)
    do return end
    nRandomSeed = nRandomSeed or tonumber(date("%Y%m%d%H"));
    SendScript2VM("\\script\\function\\world_boss\\wb_head.lua", format("wb_RelayCallCreateBoss(%d)", tonumber(nRandomSeed)));  
  end

  Với cách làm trên thì mình thấy trong server của mình không còn tạo boss thế giới (mất kiểm soát) nữa. Không biết cái của bạn có giống như mình không. Hy vọng bạn làm được nhé.

  cảm ơn bác , em về check thì đúng là 2 tiếng boss mới bị mất,

  tuy nhiên thi em thêm đường dẫn : \script\gmscript.lua vào systemtalkstime để test xem nó có create boss không thì hệ thống báo lỗi không gọi dc boss ra.
  Em cũng không biết tạo script tạo boss mới như thế nào ạ , em ngu code lắm ạ
  bác nào có thể giúp em gỡ rối dc không ạ.
  Cuộc Đời Này Chỉ Có Làm Thì Mới Có Ăn
  Còn Cái Loại Không Làm Mà Muốn Có Ăn Thì Chỉ Có Ăn C*t Ăn Đầu Bu*i Nhá

 3. #13
  Thành Viên Avatar của VLTK2
  Tham gia ngày
  Aug 2021
  Bài gửi
  36
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  7  
  Thanked 61 Times in 23 Posts  
  Quote Nguyên văn bởi silva1988  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  cảm ơn bác , em về check thì đúng là 2 tiếng boss mới bị mất,

  tuy nhiên thi em thêm đường dẫn : \script\gmscript.lua vào systemtalkstime để test xem nó có create boss không thì hệ thống báo lỗi không gọi dc boss ra.
  Em cũng không biết tạo script tạo boss mới như thế nào ạ , em ngu code lắm ạ
  bác nào có thể giúp em gỡ rối dc không ạ.

  Nếu bạn dẫn trực tiếp vào gmscript.lua mà không sửa thêm gì thì tất nhiên là: Không chạy rồi bạn. Bởi vì: qua kiểm tra mình thấy trong này không có function main(). Khi bạn khai báo một đường dẫn script trong systemtimetask.txt thì nó sẽ theo đường dẫn đó và sẽ chạy main(). Hướng giải quyết mình có 2 cách cho bạn.

  Một là: Sử dụng ngay gmscript.lua là script tạo boss luôn (bởi vì trong này chưa có main() nên có thể tận dụng được). Cách làm

  - Chỗ function createBoss(Random1,Random2,Random3) bây giờ bạn đổi lại thành (đổi chữ createBoss = main)

  Mã:
  function main(Random1,Random2,Random3)
  - Sau đó tạo tiếp 1 function rỗng đơn giản như sau (phải tạo để có em nào sử dụng hàm tạo boss này sẽ không báo lỗi tìm không thấy...)

  Mã:
  function createBoss(Random1,Random2,Random3)
  end
  Hai là: Bạn nên tạo 1 script hoàn toàn mới để sau này bạn muốn làm gì thì dễ hơn. Cách đơn giản là bạn copy gmscript.lua ra desktop rồi đổi tên nó lại. EX: taoboss. Như vậy bạn sẽ có 1 script mới là taoboss.lua. Chép ngược lại vào trong server

  Mã:
  gs/script/taoboss.lua
  - Tiến hành sửa lại script này bằng cách xóa các nội dung không cần thiết. chỉ chừa lại boss thôi. Mẫu:

  Mã:
  
  Include("\\script\\lib\\globalfunctions.lua");
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pos=
  {
  [1]={3,108,{1522,3120},{1435,2951},{1515,3064},"B¾c TuyÒn Ch©u"},
  [2]={3,105,{1548,2978},{1436,3010},{1525,3155},"T©y TuyÒn Ch©u"},
  [3]={3,201,{1545,3051},{1470,3066},{1497,2985},"Nam BiÖn Kinh"},
  [4]={3,203,{1494,2986},{1430,2823},{1549,2955},"T©y BiÖn Kinh"},
  [5]={3,205,{1670,3017},{1821,3284},{1833,3026},"§«ng BiÖn Kinh"},
  [6]={3,308,{1531,3142},{1463,3149},{1531,3052},"B¾c Thµnh §«"},
  [7]={3,301,{1550,3032},{1494,2928},{1502,3066},"T©y Thµnh §«"},
  [8]={3,304,{1510,2959},{1525,3093},{1450,3011},"Nam Thµnh §«"},
  [101]={3,107,{1340,3059},{1483,2931},{1573,2800},"Vò Di s¬n"},
  [102]={3,207,{1536,3032},{1481,2991},{1355,3100},"NhÞ Long s¬n"},
  [103]={3,218,{1706,3311},{1676,3458},{1779,3497},"Linh B¶o s¬n"},
  [104]={3,302,{1532,2898},{1397,2950},{1376,3085},"Thanh Thµnh s¬n"},
  [105]={3,311,{1399,3074},{1474,2704},{1558,2851},"Phôc Ng*u s¬n"},
  [201]={5,319,{1703,3020},{1828,3154},{1918,3201},{1971,3107},{1979,2954},"Phong Ma ®éng-1"},
  [202]={5,306,{1401,3066},{1447,2964},{1419,2815},{1511,2735},{1528,2894},"Giang T©n Th«n"},
  }
  
  
  Boss=
  {
  {"S¬n TÆc §Çu Môc","B¾c Lôc L©m Minh Chñ"},
  {"HuyÒn Vâ Th*ong","Th*¬ng ThÇn Doanh Thiªn"},
  {"NghiÖt Hån","L·nh H*¬ng L¨ng"},
  }
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  function main()
  
  
    local Random1 = random(1,8)
    local Random2 = random(101,105)
    local Random3 = random(201,202)
  
  
    x=random(1,Pos[Random1][1])
    npcIndex = CreateNpc(Boss[1][1],Boss[1][2],Pos[Random1][2],Pos[Random1][x+2][1],Pos[Random1][x+2][2],-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi minh chñ lôc l©m x*ng b¸ s¬n tr¹i phÝa b¾c ®ang ë "..Pos[Random1][Pos[Random1][1]+3].." hiÖn th©n, ch¾c ®ang cã ©m m*u!"
    AddLocalNews(msg)
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600)
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua")
  
  
    y=random(1,Pos[Random2][1])
    npcIndex = CreateNpc(Boss[2][1],Boss[2][2],Pos[Random2][2],Pos[Random2][y+2][1],Pos[Random2][y+2][2],-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi thÞ vÖ th©n tÝn cña TÇn Thñy Hoµng lµ Th*¬ng ThÇn Doanh Thiªn ®· xuÊt hiÖn t¹i "..Pos[Random2][Pos[Random2][1]+3].." vâ l©m s¾p cã mét trËn hµo kiÕp!"
    AddLocalNews(msg)
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600)
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua")
  
  
    z=random(1,Pos[Random3][1])
    npcIndex = CreateNpc(Boss[3][1],Boss[3][2],Pos[Random3][2],Pos[Random3][z+2][1],Pos[Random3][z+2][2],-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi hån ma L·nh H*¬ng L¨ng 10 n¨m tr*íc tõng lµ hoa kh«i Giang T©n Th«n nay xuÊt hiÖn t¹i"..Pos[Random3][Pos[Random3][1]+3].."mau ®Õn ®ã xem thö dung nhan kiÒu diÔm cña nµng!"
    AddLocalNews(msg)
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600)
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua")
       
  end
  - Mình xin giải thích sơ cơ chế hoạt động của taoboss.lua nhé

  Sau khi đến thời gian quy định nó sẽ đọc hàm main trong script này và

  + Chạy các số ngẫu nhiên Random1 (cho boss Lục Lâm), Random2 (Cho boss Thương Thần), Random3 (cho boss Hương Lăng) như khai báo. Giả sử Random1 nhận giá trị ngẫu nhiên bằng 2 như vậy con boss Lục Lâm nhận giá trị sau

  Boss[1] = dòng 1 của Boss {}. Như vậy Boss[1][1] = "Sơn Tặc Đầu Mục" = tên NPC cần tạo; Boss[1][2] = dòng 1 của Boss {} lấy giá trị thứ 2 = "Bắc Lục Lâm Minh Chủ" = tên của con boss bạn thấy trong game

  Pos[Random1][2] lúc này là Pos[2][2] (do số ngẫu nhiên bằng 2, giả sử lúc nãy) cho nên nó sẽ lấy Pos[2], giá trị thứ 2. vậy Pos[2][2] = 105

  Pos[Random1][x+2][1] với x=random(1,Pos[Random1][1]) hay x=random(1,Pos[2][1]) hay x=random(1,3) vì Pos[2][1] = 3. Giả sử ngẫu nhiên từ x từ 1 đến 3 mà nhận x = 3 khi đó
  Pos[Random1][x+2][1] = Pos[Random1][3+2][1] = Pos[Random1][5][1] = Pos[2][5][1] (Pos của 2, giá trị thứ 5, lấy giá trị đầu tiên của 5) = 1525

  Pos[Random1][x+2][2] = Pos[2][3+2][2] = Pos[2][5][2] = 3155

  Pos[Random1][Pos[Random1][1]+3] = Pos[2][Pos[2][1]+3] = Pos[2][3+3] (Pos[2][1] = 3) = Pos[2][6] = Tây Tuyền Châu

  Như vậy tóm gọn quá trình
  Mã:
    npcIndex = CreateNpc("Sơn Tặc Đầu Mục","Bắc Lục Lâm Minh Chủ",105,1525,3155,-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi minh chñ lôc l©m x*ng b¸ s¬n tr¹i phÝa b¾c ®ang ë "Tây Tuyền Châu" hiÖn th©n, ch¾c ®ang cã ©m m*u!"
    AddLocalNews(msg) --Thông báo chạy chữ toàn bộ nội dung trong msg
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600) --Thời gian boss tồn tại 10 phút sẽ mất
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua") --Sau khi boss chết sẽ chạy boss_ondeath.lua tạo vật phẩm nhiệm vụ (trục ảnh thương, tuyệt tình thạch ...)
  các con boss Thương Thần(Random2, y), Hương lăng(Random3. z) chạy tương tự nhé. Mình khỏi giải thích  Vấn đề cuối cùng là vật phẩm sau khi boss chết rơi trên mặt đất có nguồn gốc từ đâu (băng thạch, Gói thần bí, xích thiết ....)

  Các bạn vào trong file gs/settings/npcs.txt sau đó gõ tìm tên npc đã khai báo ở Boss {} trên. EX: S¬n TÆc §Çu Môc (Sơn Tặc Đầu Mục - do copy TCVN3 lên diễn đàn sẽ bị lỗi font nhé)

  khi tìm được NPC bạn kéo sang trai sẽ thấy \settings\droprate\npcdroprate182.ini. Như vậy các vật phẩm rơi của boss trong npcdroprate182.ini

  Mã:
  [Main]
  Count=5
  RandRange=1000000
  MagicRate=1
  MoneyRate=20
  MoneyScale=50
  MinItemLevel=1
  MinItemLevelScale=20
  MaxItemLevel=10
  MaxItemLevelScale=10
  
  
  
  
  [1]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=149
  RandRate=100000
  
  
  
  
  [2]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=2652
  RandRate=550000
  
  
  
  
  [3]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=200
  RandRate=100000
  
  
  [4]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=3219
  RandRate=5000
  
  
  [5]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=2002
  RandRate=50000
  Bạn thấy có 5 vật phẩm của con boss tỷ lệ 1000000 (một triệu). ** thể

  2,1,149 = Băng Thạch có tỷ lệ 100000 (một trăm nghìn - trong 1 triệu)

  2,1,2652 = Xích thiết tinh có tỷ lệ 550000 khá cao nên bạn thấy nó rơi nhiều

  ..... còn lại tương tự bạn tự tìm hiểu nhé

  Để thêm vật phẩm bạn sửa ở Count=6 (có 6 vật phẩm) sau đó khai báo thêm

  [6]
  Genre=id1
  Detail=id2
  Particular=id3
  RandRate=tỷ lệ

  với id1. id2, id3 = ID của vật phẩm lấy trong /gs/settings/item/other.txt (thông thường)

  Chú ý khi khai báo tỷ lệ = 1 triệu thì tất cả các RandRate bên dưới giá trị không lớn hơn tỷ lệ bên trên khai báo nhé. Theo mình tôt nhất tất cả các RandRate bên dưới cộng lại bằng tỷ lệ bên trên là đẹp  Phần bên trên chỗ tạo NPC có chỗ khai bao thêm ,-1,1,1,30 bạn có thể bỏ đi cũng được. chỗ này theo mình hiểu là tạo số lượng bao nhiêu con, kiểu NPC là đối thoại hay chiến đâu, cự ly .... Khi bỏ thì cần bỏ luôn dấu phẩy "," trước -1 luôn nhé. Còn nếu bạn nào giữ nguyên cũng không sao


  Bài viết hơi dài. phần còn lại các bạn tự khám phá nhé. Mình sẽ kèm theo script mẫu cho bạn nào không rành

  gs/settings/systemtimetask.txt (mẫu: đúng 21h sẽ tạo boss hoặc thêm vài khung giờ khác tùy ý)
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Lần sửa cuối bởi VLTK2; 09-17-2021 lúc 02:51 PM Lý do: dư end
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 4. The Following 2 Users Say Thank You to VLTK2 For This Useful Post:

  dongthien26 (09-17-2021),silva1988 (09-17-2021)

 5. #14
  Thành Viên Avatar của silva1988
  Tham gia ngày
  Apr 2020
  Đến từ
  Thanh Hóa
  Bài gửi
  170
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  63  
  Thanked 26 Times in 22 Posts  
  Quote Nguyên văn bởi VLTK2  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Nếu bạn dẫn trực tiếp vào gmscript.lua mà không sửa thêm gì thì tất nhiên là: Không chạy rồi bạn. Bởi vì: qua kiểm tra mình thấy trong này không có function main(). Khi bạn khai báo một đường dẫn script trong systemtimetask.txt thì nó sẽ theo đường dẫn đó và sẽ chạy main(). Hướng giải quyết mình có 2 cách cho bạn.

  Một là: Sử dụng ngay gmscript.lua là script tạo boss luôn (bởi vì trong này chưa có main() nên có thể tận dụng được). Cách làm

  - Chỗ function createBoss(Random1,Random2,Random3) bây giờ bạn đổi lại thành (đổi chữ createBoss = main)

  Mã:
  function main(Random1,Random2,Random3)
  - Sau đó tạo tiếp 1 function rỗng đơn giản như sau (phải tạo để có em nào sử dụng hàm tạo boss này sẽ không báo lỗi tìm không thấy...)

  Mã:
  function createBoss(Random1,Random2,Random3)
  end
  Hai là: Bạn nên tạo 1 script hoàn toàn mới để sau này bạn muốn làm gì thì dễ hơn. Cách đơn giản là bạn copy gmscript.lua ra desktop rồi đổi tên nó lại. EX: taoboss. Như vậy bạn sẽ có 1 script mới là taoboss.lua. Chép ngược lại vào trong server

  Mã:
  gs/script/taoboss.lua
  - Tiến hành sửa lại script này bằng cách xóa các nội dung không cần thiết. chỉ chừa lại boss thôi. Mẫu:

  Mã:
  
  Include("\\script\\lib\\globalfunctions.lua");
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pos=
  {
  [1]={3,108,{1522,3120},{1435,2951},{1515,3064},"B¾c TuyÒn Ch©u"},
  [2]={3,105,{1548,2978},{1436,3010},{1525,3155},"T©y TuyÒn Ch©u"},
  [3]={3,201,{1545,3051},{1470,3066},{1497,2985},"Nam BiÖn Kinh"},
  [4]={3,203,{1494,2986},{1430,2823},{1549,2955},"T©y BiÖn Kinh"},
  [5]={3,205,{1670,3017},{1821,3284},{1833,3026},"§«ng BiÖn Kinh"},
  [6]={3,308,{1531,3142},{1463,3149},{1531,3052},"B¾c Thµnh §«"},
  [7]={3,301,{1550,3032},{1494,2928},{1502,3066},"T©y Thµnh §«"},
  [8]={3,304,{1510,2959},{1525,3093},{1450,3011},"Nam Thµnh §«"},
  [101]={3,107,{1340,3059},{1483,2931},{1573,2800},"Vò Di s¬n"},
  [102]={3,207,{1536,3032},{1481,2991},{1355,3100},"NhÞ Long s¬n"},
  [103]={3,218,{1706,3311},{1676,3458},{1779,3497},"Linh B¶o s¬n"},
  [104]={3,302,{1532,2898},{1397,2950},{1376,3085},"Thanh Thµnh s¬n"},
  [105]={3,311,{1399,3074},{1474,2704},{1558,2851},"Phôc Ng*u s¬n"},
  [201]={5,319,{1703,3020},{1828,3154},{1918,3201},{1971,3107},{1979,2954},"Phong Ma ®éng-1"},
  [202]={5,306,{1401,3066},{1447,2964},{1419,2815},{1511,2735},{1528,2894},"Giang T©n Th«n"},
  }
  
  
  Boss=
  {
  {"S¬n TÆc §Çu Môc","B¾c Lôc L©m Minh Chñ"},
  {"HuyÒn Vâ Th*ong","Th*¬ng ThÇn Doanh Thiªn"},
  {"NghiÖt Hån","L·nh H*¬ng L¨ng"},
  }
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  function main()
  
  
    local Random1 = random(1,8)
    local Random2 = random(101,105)
    local Random3 = random(201,202)
  
  
    x=random(1,Pos[Random1][1])
    npcIndex = CreateNpc(Boss[1][1],Boss[1][2],Pos[Random1][2],Pos[Random1][x+2][1],Pos[Random1][x+2][2],-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi minh chñ lôc l©m x*ng b¸ s¬n tr¹i phÝa b¾c ®ang ë "..Pos[Random1][Pos[Random1][1]+3].." hiÖn th©n, ch¾c ®ang cã ©m m*u!"
    AddLocalNews(msg)
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600)
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua")
  
  
    y=random(1,Pos[Random2][1])
    npcIndex = CreateNpc(Boss[2][1],Boss[2][2],Pos[Random2][2],Pos[Random2][y+2][1],Pos[Random2][y+2][2],-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi thÞ vÖ th©n tÝn cña TÇn Thñy Hoµng lµ Th*¬ng ThÇn Doanh Thiªn ®· xuÊt hiÖn t¹i "..Pos[Random2][Pos[Random2][1]+3].." vâ l©m s¾p cã mét trËn hµo kiÕp!"
    AddLocalNews(msg)
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600)
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua")
  
  
    z=random(1,Pos[Random3][1])
    npcIndex = CreateNpc(Boss[3][1],Boss[3][2],Pos[Random3][2],Pos[Random3][z+2][1],Pos[Random3][z+2][2],-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi hån ma L·nh H*¬ng L¨ng 10 n¨m tr*íc tõng lµ hoa kh«i Giang T©n Th«n nay xuÊt hiÖn t¹i"..Pos[Random3][Pos[Random3][1]+3].."mau ®Õn ®ã xem thö dung nhan kiÒu diÔm cña nµng!"
    AddLocalNews(msg)
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600)
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua")
       
  end
  - Mình xin giải thích sơ cơ chế hoạt động của taoboss.lua nhé

  Sau khi đến thời gian quy định nó sẽ đọc hàm main trong script này và

  + Chạy các số ngẫu nhiên Random1 (cho boss Lục Lâm), Random2 (Cho boss Thương Thần), Random3 (cho boss Hương Lăng) như khai báo. Giả sử Random1 nhận giá trị ngẫu nhiên bằng 2 như vậy con boss Lục Lâm nhận giá trị sau

  Boss[1] = dòng 1 của Boss {}. Như vậy Boss[1][1] = "Sơn Tặc Đầu Mục" = tên NPC cần tạo; Boss[1][2] = dòng 1 của Boss {} lấy giá trị thứ 2 = "Bắc Lục Lâm Minh Chủ" = tên của con boss bạn thấy trong game

  Pos[Random1][2] lúc này là Pos[2][2] (do số ngẫu nhiên bằng 2, giả sử lúc nãy) cho nên nó sẽ lấy Pos[2], giá trị thứ 2. vậy Pos[2][2] = 105

  Pos[Random1][x+2][1] với x=random(1,Pos[Random1][1]) hay x=random(1,Pos[2][1]) hay x=random(1,3) vì Pos[2][1] = 3. Giả sử ngẫu nhiên từ x từ 1 đến 3 mà nhận x = 3 khi đó
  Pos[Random1][x+2][1] = Pos[Random1][3+2][1] = Pos[Random1][5][1] = Pos[2][5][1] (Pos của 2, giá trị thứ 5, lấy giá trị đầu tiên của 5) = 1525

  Pos[Random1][x+2][2] = Pos[2][3+2][2] = Pos[2][5][2] = 3155

  Pos[Random1][Pos[Random1][1]+3] = Pos[2][Pos[2][1]+3] = Pos[2][3+3] (Pos[2][1] = 3) = Pos[2][6] = Tây Tuyền Châu

  Như vậy tóm gọn quá trình
  Mã:
    npcIndex = CreateNpc("Sơn Tặc Đầu Mục","Bắc Lục Lâm Minh Chủ",105,1525,3155,-1,1,1,30)
    msg="Nghe nãi minh chñ lôc l©m x*ng b¸ s¬n tr¹i phÝa b¾c ®ang ë "Tây Tuyền Châu" hiÖn th©n, ch¾c ®ang cã ©m m*u!"
    AddLocalNews(msg) --Thông báo chạy chữ toàn bộ nội dung trong msg
    SetNpcLifeTime(npcIndex, 600) --Thời gian boss tồn tại 10 phút sẽ mất
    SetNpcScript(npcIndex, "\\script\\task\\boss\\boss_ondeath.lua") --Sau khi boss chết sẽ chạy boss_ondeath.lua tạo vật phẩm nhiệm vụ (trục ảnh thương, tuyệt tình thạch ...)
  các con boss Thương Thần(Random2, y), Hương lăng(Random3. z) chạy tương tự nhé. Mình khỏi giải thích  Vấn đề cuối cùng là vật phẩm sau khi boss chết rơi trên mặt đất có nguồn gốc từ đâu (băng thạch, Gói thần bí, xích thiết ....)

  Các bạn vào trong file gs/settings/npcs.txt sau đó gõ tìm tên npc đã khai báo ở Boss {} trên. EX: S¬n TÆc §Çu Môc (Sơn Tặc Đầu Mục - do copy TCVN3 lên diễn đàn sẽ bị lỗi font nhé)

  khi tìm được NPC bạn kéo sang trai sẽ thấy \settings\droprate\npcdroprate182.ini. Như vậy các vật phẩm rơi của boss trong npcdroprate182.ini

  Mã:
  [Main]
  Count=5
  RandRange=1000000
  MagicRate=1
  MoneyRate=20
  MoneyScale=50
  MinItemLevel=1
  MinItemLevelScale=20
  MaxItemLevel=10
  MaxItemLevelScale=10
  
  
  
  
  [1]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=149
  RandRate=100000
  
  
  
  
  [2]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=2652
  RandRate=550000
  
  
  
  
  [3]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=200
  RandRate=100000
  
  
  [4]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=3219
  RandRate=5000
  
  
  [5]
  Genre=2
  Detail=1
  Particular=2002
  RandRate=50000
  Bạn thấy có 5 vật phẩm của con boss tỷ lệ 1000000 (một triệu). ** thể

  2,1,149 = Băng Thạch có tỷ lệ 100000 (một trăm nghìn - trong 1 triệu)

  2,1,2652 = Xích thiết tinh có tỷ lệ 550000 khá cao nên bạn thấy nó rơi nhiều

  ..... còn lại tương tự bạn tự tìm hiểu nhé

  Để thêm vật phẩm bạn sửa ở Count=6 (có 6 vật phẩm) sau đó khai báo thêm

  [6]
  Genre=id1
  Detail=id2
  Particular=id3
  RandRate=tỷ lệ

  với id1. id2, id3 = ID của vật phẩm lấy trong /gs/settings/item/other.txt (thông thường)

  Chú ý khi khai báo tỷ lệ = 1 triệu thì tất cả các RandRate bên dưới giá trị không lớn hơn tỷ lệ bên trên khai báo nhé. Theo mình tôt nhất tất cả các RandRate bên dưới cộng lại bằng tỷ lệ bên trên là đẹp  Phần bên trên chỗ tạo NPC có chỗ khai bao thêm ,-1,1,1,30 bạn có thể bỏ đi cũng được. chỗ này theo mình hiểu là tạo số lượng bao nhiêu con, kiểu NPC là đối thoại hay chiến đâu, cự ly .... Khi bỏ thì cần bỏ luôn dấu phẩy "," trước -1 luôn nhé. Còn nếu bạn nào giữ nguyên cũng không sao


  Bài viết hơi dài. phần còn lại các bạn tự khám phá nhé. Mình sẽ kèm theo script mẫu cho bạn nào không rành

  gs/settings/systemtimetask.txt (mẫu: đúng 21h sẽ tạo boss hoặc thêm vài khung giờ khác tùy ý)
   [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  cảm ơn bác , tối em đi làm về em test thử

  em thấy bác không có chỗ inbox nên mạo muội xin bác cái contact , hoặc bác inbox cho em zalo , fb của bác để em tiện contact ạ

  muốn biếu bác cốc coffee ,bác uống cho mát ạ .

  ---------- Post added at 04:07 PM ---------- Previous post was at 03:30 PM ----------

  @ Bác VLTK2
  Em còn 1 thắc mắc nữa đấy là , hiện tại em tìm trong server không thấy file nào để khởi tạo con boss ấy ,
  chỉ duy nhất file script gmscript.lua ấy là có liên quan đến việc server auto tạo 3 boss ấy.
  Ấy vậy mà ngày nào cũng như ngày nào boss dc auto create lúc 13h và 21h hằng ngày.
  Vậy server làm cách nào để hiểu mà tạo mấy con boss ấy 1 cách tự động thế nhỉ.

  Và nếu em làm theo file mới của bác , và để để nguyên file gmscript.lua mà không thêm dòng lệnh : do return end như phần bác hướng dẫn tắt ở trên đi thì có bị tạo 2 con boss cùng lúc không ạ ?

  Em rất cảm ơn bác , cũng toàn thể anh em trong clb
  Cuộc Đời Này Chỉ Có Làm Thì Mới Có Ăn
  Còn Cái Loại Không Làm Mà Muốn Có Ăn Thì Chỉ Có Ăn C*t Ăn Đầu Bu*i Nhá

 6. #15
  Thành Viên Avatar của VLTK2
  Tham gia ngày
  Aug 2021
  Bài gửi
  36
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  7  
  Thanked 61 Times in 23 Posts  
  Quote Nguyên văn bởi silva1988  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  cảm ơn bác , tối em đi làm về em test thử

  em thấy bác không có chỗ inbox nên mạo muội xin bác cái contact , hoặc bác inbox cho em zalo , fb của bác để em tiện contact ạ

  muốn biếu bác cốc coffee ,bác uống cho mát ạ .

  ---------- Post added at 04:07 PM ---------- Previous post was at 03:30 PM ----------

  @ Bác VLTK2
  Em còn 1 thắc mắc nữa đấy là , hiện tại em tìm trong server không thấy file nào để khởi tạo con boss ấy ,
  chỉ duy nhất file script gmscript.lua ấy là có liên quan đến việc server auto tạo 3 boss ấy.
  Ấy vậy mà ngày nào cũng như ngày nào boss dc auto create lúc 13h và 21h hằng ngày.
  Vậy server làm cách nào để hiểu mà tạo mấy con boss ấy 1 cách tự động thế nhỉ.

  Và nếu em làm theo file mới của bác , và để để nguyên file gmscript.lua mà không thêm dòng lệnh : do return end như phần bác hướng dẫn tắt ở trên đi thì có bị tạo 2 con boss cùng lúc không ạ ?

  Em rất cảm ơn bác , cũng toàn thể anh em trong clb
  Thôi cảm ơn lòng tốt của mấy bạn. Mình vẫn đang "cơm ngày ba bữa" đều đặn và không có nhu cầu khác nên không nhận quà gì cả nhe bạn.
  Còn về thông tin thì ... mình không biết mình là ai và đang ở đâu (mất trí rồi ) và mình cũng không có nhu cầu liên lạc và trao đổi trên mạng xã hội. Chỉ có 1 cái máy tính cùi cả chục năm và xài wifi chùa thôi.

  Nếu bạn bạn xài file boss mới mà vẫn không do return end file cũ thì sẽ chạy cùng lúc mới và cũ luôn nhé

  Còn về xuất hiện của boss cũ mình nghỉ là cái này điều khiển nó (mình đoán vậy, không biết có chính xác không nữa)

  Mã:
  Server/gw/Relay/RelaySetting/Task/callboss_13.lua
  nhìn thấy cũng khá giống, nhưng có thể 1 file nào đó trong này nhe bạn

  Mã:
  -- ÖÐÎç1µã³öÏÖµÄBOSS¶¨Ê±Æ÷
  
  
  function TaskShedule()
    TaskName("BOSS buæi tr*a");  
  
  
    -- Ò»ÌìÒ»´Î
    TaskInterval(1440);
    -- ÉèÖô¥·¢Ê±¼ä
    TaskTime(13,0);
    OutputMsg(format("BOSS xuÊt hiÖn vµo lóc 13:00..."));
    -- Ö´ÐÐÎÞÏÞ´Î
    TaskCountLimit(0);
  
  
    -- OutputMsg("Æô¶¯×Ô¶¯¹ö¶¯¹«¸æ...");
  end
  
  
  function TaskContent()
  
  
    local Random1 = Random(8)
       Random2 = Random(5)
       Random3 = Random(2)
    
     world1 = Random1+1
     world2 = Random2+101
     world3 = Random3+201
  
  
       msg="BOSS ®Çu tiªn xuÊt hiÖn t¹i:"..world1..",  BOSS thø 2 xuÊt hiÖn t¹i:"..world2..",  BOSS thø 3 xuÊt hiÖn t¹i:"..world3
     OutputMsg(format(msg));
  
  
    -- Ö´ÐÐÕÙ»½BOSS½Å±¾
    GlobalExecute(format("dw createBoss(%d,%d,%d)", world1, world2, world3));
  end
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 7. The Following User Says Thank You to VLTK2 For This Useful Post:

  silva1988 (09-17-2021)

 8. #16
  Thành Viên Avatar của silva1988
  Tham gia ngày
  Apr 2020
  Đến từ
  Thanh Hóa
  Bài gửi
  170
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  63  
  Thanked 26 Times in 22 Posts  
  Quote Nguyên văn bởi VLTK2  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Thôi cảm ơn lòng tốt của mấy bạn. Mình vẫn đang "cơm ngày ba bữa" đều đặn và không có nhu cầu khác nên không nhận quà gì cả nhe bạn.
  Còn về thông tin thì ... mình không biết mình là ai và đang ở đâu (mất trí rồi ) và mình cũng không có nhu cầu liên lạc và trao đổi trên mạng xã hội. Chỉ có 1 cái máy tính cùi cả chục năm và xài wifi chùa thôi.

  Nếu bạn bạn xài file boss mới mà vẫn không do return end file cũ thì sẽ chạy cùng lúc mới và cũ luôn nhé

  Còn về xuất hiện của boss cũ mình nghỉ là cái này điều khiển nó (mình đoán vậy, không biết có chính xác không nữa)

  Mã:
  Server/gw/Relay/RelaySetting/Task/callboss_13.lua
  nhìn thấy cũng khá giống, nhưng có thể 1 file nào đó trong này nhe bạn

  Mã:
  -- ÖÐÎç1µã³öÏÖµÄBOSS¶¨Ê±Æ÷
  
  
  function TaskShedule()
    TaskName("BOSS buæi tr*a");  
  
  
    -- Ò»ÌìÒ»´Î
    TaskInterval(1440);
    -- ÉèÖô¥·¢Ê±¼ä
    TaskTime(13,0);
    OutputMsg(format("BOSS xuÊt hiÖn vµo lóc 13:00..."));
    -- Ö´ÐÐÎÞÏÞ´Î
    TaskCountLimit(0);
  
  
    -- OutputMsg("Æô¶¯×Ô¶¯¹ö¶¯¹«¸æ...");
  end
  
  
  function TaskContent()
  
  
    local Random1 = Random(8)
       Random2 = Random(5)
       Random3 = Random(2)
    
     world1 = Random1+1
     world2 = Random2+101
     world3 = Random3+201
  
  
       msg="BOSS ®Çu tiªn xuÊt hiÖn t¹i:"..world1..",  BOSS thø 2 xuÊt hiÖn t¹i:"..world2..",  BOSS thø 3 xuÊt hiÖn t¹i:"..world3
     OutputMsg(format(msg));
  
  
    -- Ö´ÐÐÕÙ»½BOSS½Å±¾
    GlobalExecute(format("dw createBoss(%d,%d,%d)", world1, world2, world3));
  end
  Cảm ơn bác rất nhiều ạ , em vẫn hy vọng 1 ngày nào đó mời bác bữa nhậu ở hà nội từ sáng đến tối ạ ^^
  Cuộc Đời Này Chỉ Có Làm Thì Mới Có Ăn
  Còn Cái Loại Không Làm Mà Muốn Có Ăn Thì Chỉ Có Ăn C*t Ăn Đầu Bu*i Nhá

 

 
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Chủ đề tương tự

 1. [JX] [JX-Win] Boss Tiểu HK đánh hoài không chết
  Gửi bởi mrdols trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 10
  Bài cuối: 08-08-2021, 11:05 PM
 2. Rơi vật phẩm khi tiêu diệt boss
  Gửi bởi ak47tapban1 trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-08-2021, 01:28 AM
 3. [JX] Boss lãnh hương lăng
  Gửi bởi khanhtram trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 05-31-2021, 11:22 AM
 4. Giúp mình add item mỗi khi giết boss với
  Gửi bởi dinhloc.py trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 05-28-2021, 04:33 AM
 5. jx2 vấn đề boss lục lâm không xuất hiện
  Gửi bởi motthoidamme trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 05-15-2020, 03:28 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn có thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn có thể sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:21 AM
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
CLBGAMEVIET không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ.