Bản này thì trên RGZ có release, nhưng phải từ version 3.5.8 tìm trên google rồi chép đè 4.4 lên mới build được

Share cho mấy bạn thích táy máy mấy game có source như vậy giống mình =))

Source Đã Fix ( Chưa chỉnh sửa gì đến game, chỉ fix lại để build và test game ) :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

Source Gốc :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

Client :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

Database,Server thì nằm trong Source các bạn giải nén ra là thấy Bởi vì run 3 4 file exe bằng Service của windows nên rất nhẹ trong source có sẵn .doc hướng dẫn . Nếu có bạn xài không cài đặt được có thể rep tại đây mình hướng dẫn

*Visual studio 2003 , 2005