Quote Nguyên văn bởi cuowngf  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
tkssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssss
bác có down đc ko. down đc reup cho e xin