[Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  báo cáo một bài viết.

Lý do:
Tin nhắn quảng cáo
Bài gửi:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Diễn đàn: JX Mobile
Gửi tới nguời quản lý: kevin109, vkpham

Gửi bởi:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Nội dung gốc:
VÕ LÂM MOBILE 20 PHÁI - VẠN HOA
- Tính năng:
+ Thành tựu quạt xòe
+ Tuyệt học, môn khách
+ Full 20 phái chuẩn full việt hóa
- Full server + Client Android + IOS Bản chuẩn
- Demo:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
* Liên hệ:
Skye: live:3785d5df475ea282