Có bạn nào muốn mua bản võ lâm 20 phái full tool. Thì inbox mình nhé.