Như tiêu đề mình cần bái sư học nghệ về config JXM để làm online.
Anh em nào có giới thiệu cũng được , em cảm ơn !
fb :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
sđt : 0868133137