Lúc trước có bài của bạn congdantoancau nói về tệp thiết yếu. Có ngự các và thêm đồ vào shop tạp hóa của bạn volam2. Giờ mất sạch. Đúng là có không chép. Giờ bí.

---------- Post added at 07:42 PM ---------- Previous post was at 07:39 PM ----------

Quote Nguyên văn bởi motthoidamme  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
của bạn có dùng được lệnh Gm không. nếu dùng được thì

?gm ds AddItem(2,19,1,1)


Nhờ vào sổ tay này bạn sẽ học được hết kỹ năng thu thập1 kỹ năng chế tạo
Mình có dùng gm nhưng mình đang thử lại tất cả nền thuongeopi để mần mấy cái nhiệm vụ như singelplay luôn cho giống game nhập vai một người chơi chay có thể một mình làm nhiệm vụ. Quay về diablo vậy á. Tới đoạn kỹ năng thu thập quá hai cái bí. Nên muốn thêm item vào shop tạp hóa hay ngự các ấy. Tìm bài cũ rollback rồi bác ạ.