Trong tương lai không biết có võ lâm truyền kỳ H5 offline không mọi người nhỉ, nếu ai có thì chia sẻ cho mình và anh em chơi ké với nhé, cảm ơn