Chào các bác,

Hiện giờ em đang muốn chỉnh lại phần thưởng của nhiệm vụ sư môn (sau khi hoàn thành sẽ nhận 6 hoặc 8 hoặc 10 điểm sư môn ấy).
Ngoài ra số điểm sư môn tối đa làm 1 ngày chỉ là 20 điểm. Em cũng muốn chỉnh lại chỉ số này luôn.

Bác nào biết đường dẫn chỉnh sửa các thông số này thì cho em biết với

Cảm ơn các bác