[Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

game có thể vào bình thường , nhưng tài khoản GM ko thể sử dụng đc .