Đang rảnh nên muốn vọc lại game kiếm thế chơi tại nhà. AE nào còn game Kiếm Thế 2009 bản chuẩn share mình chơi Offline. AE nào hỗ trợ cài đặt có gửi cafe nha! Thanks trước.